Startbesked

När det tekniska samrådet genomförts, kontrollplanen fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska samhällsbyggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt.

Läs om när du får starta under "Beslut" i bygglovsprocessen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00