Svartbygge, olovligt byggande

Om något som kräver bygg-, rivnings eller marklov har utförts utan att kommunen har beviljat lov, kallas det för olovligt byggande eller ”svartbygge”. Detta gäller också dispens från strandskyddet.

Misstänker du att något är olovligt utfört bör du kontakta kommunen.

Om något är olovligt utfört ska kommunen se till att det som utförts blir undanröjt eller rättat. Grävning och förberedelser kan också vara olovliga.

Samhällsbyggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift för åtgärder som kräver lov eller anmälan och som har påbörjats innan nämnden har gett ett startbesked eller om en byggnad helt eller delvis tas i bruk innan den har fått ett slutbesked. 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00