Tekniskt samråd

Förbered handlingar

Information om vilka handlingar som krävs till det tekniska samrådet hittar du på kallelsen till tekniskt samråd. Innan mötet ska du ta fram dessa handlingar. Ofta hjälper din kontrollansvarige till att ta fram det som behövs.

Vanligen behövs:

  • Bevis om färdigställandeskydd
  • Energibehovsberäkning
  • Förslag till kontrollplan, som är anpassad för just ditt projekt.
  • Konstruktionsritningar och installationsritningar

Ytterligare handlingar kan komma att krävas, exempelvis sakkunnigutlåtande. I så fall anges dessa handlingar i kallelsen till tekniskt samråd som bifogas bygglovet.

Tekniskt samråd

När du fått beslutet om bygglov, kallas du och din kontrollansvarige till ett möte som kallas tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd med mera.

Tekniskt samråd hålls om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd

Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt.

Läs om när du får starta under "Beslut" i bygglovsprocessen

Startbesked utan tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska samhällsbyggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked och beslutet är verkställt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00