Kaminer och eldstäder

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Kräver anmälan

 • Installation av kamin, eldstad eller rökkanal.
 • En väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal (exempelvis att en braskamin byts ut mot en ny).
 • Kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Din anmälan ska innehålla:

 • Kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under installationen.
 • Planritning där du visar var du vill placera eldstaden.
 • Fasadritning som visar skorstenens läge och höjd över taknock.
 • Sektionsritning som visar rökkanalens dragning.
 • Prestandadeklaration för eldstaden och rökkanaler (beställs hos leverantör).

Gör enkelt din anmälan genom att använda vår blankett eller mejla samhallsbyggnad@uddevalla.se

Innan du påbörjar arbetet

 • Måste du ha fått ett startbesked

Efter installation

När du installerat en eldstad ska du skicka in:

 • Ett godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare och undertecknad kontrollplan där samtliga punkter i kontrollplanen ska vara kontrollerade och kontrollplanen undertecknad av dig som byggherre. Det är byggherren som ansvarar för att kontrollerna utförs på rätt sätt. Först efter att undertecknad kontrollplan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden och godkänts får du ett slutbesked och du får börja använda det du byggt.

Innan du får börjar elda

 • Måste du ha fått ett slutbesked.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00