Kaminer och eldstäder

Tips! Använd bygglovsguiden. Den hjälper dig att göra rätt från början.

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Kräver anmälan

  • Installation av kamin, eldstad eller rökkanal.
  • En väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal.
  • Kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Din anmälan ska innehålla:

  • Kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under installationen.
  • Planritning där du visar var du vill placera eldstaden samt en ritning med gavelfasad som visar skorstenens läge och höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration för eldstaden och rökkanaler (beställs hos leverantör).

Vi tar emot din anmälan via e-tjänst eller mejl samhallsbyggnad@uddevalla.se

Innan du påbörjar arbetet

  • Måste du ha fått ett startbesked

Efter installation

När du installerat en eldstad ska du skicka in:

  • Ett godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare och undertecknad kontrollplan där samtliga punkter i kontrollplanen ska vara kontrollerade och kontrollplanen undertecknad av dig som byggherre. Det är byggherren som ansvarar för att kontrollerna utförs på rätt sätt. Först efter att undertecknad kontrollplan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden och godkänts får du ett slutbesked och du får börja använda det du byggt.

Innan du får börjar elda

  • Måste du ha fått ett slutbesked.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00