Komplementbyggnader

En komplementbyggnad kan vara ett mindre garage, förråd, fristående uthus eller liknande som hör till ett en- eller tvåbostadshus. För att räknas som ett komplement ska byggnaden underordna sig huvudbyggnaden gällande area, höjd och nockhöjd samt placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.

En komplementsbyggnad får inte ligga närmre tomtgräns än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Kräver bygglov

  • För en komplementbyggnad krävs normalt bygglov både inom och utanför detaljplanerat område (om det är inom sammanhållen bebyggelse).
  • Att måla om, byta fasadmaterial eller takmaterial om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.
  • Om komplementbyggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter mot gräns mot gata.

Kräver inte bygglov

  • För en komplementbyggnad utanför både detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse, om komplementbyggnaden byggs i omedelbar närhet av bostadshuset, men den får inte dominera över det ursprungliga huset. 


Läs mer om friggebodar och attefallshus

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00