Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll. Dessa byggnader och miljöer får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Ta alltid kontakt med oss på kommunen om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse. För dessa hus och finns stränga skyddsbestämmelser för vad du får och inte får göra. För att få göra ändringar i sådana byggnader måste du få tillstånd från Länsstyrelsen.

Q-märkta byggnader

Beteckningen "q" kan byggnader eller miljöer som är skyddad i en detaljplan få. Dessa bestämmelser kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar.

K-märkta byggnader

Märkningen "k" på byggnader i detaljplanen betyder att du måste vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Att äga och underhålla bebyggelse som har kulturhistoriskt intresse kan ibland vara dyrt. Därför kan du i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för renovering och underhåll. 

Förslag på sidor