Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll. De får inte förvanskas och eventuella ändringar av ska ske varsamt.

Ta därför alltid kontakt med oss om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse. För dessa hus och finns stränga skyddsbestämmelser för vad du får och inte får göra. För att få göra ändringar i sådana byggnader måste du få tillstånd från Länsstyrelsens.

Q-märkta byggnader

Beteckningen "q" kan byggnader eller miljöer som är skyddad i en detaljplan kan få. Dessa bestämmelserna kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar.

K-märkta byggnader

Märkningen "k" på byggnader i detaljplanen betyder att du måste vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Att äga och underhålla bebyggelse som har kulturhistoriskt intresse kan ibland vara dyrt. Därför kan du i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för renovering och underhåll. 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00