Marklov

Om du ska utföra ett markarbete som avsevärt förändrar markens höjdläge inom områden med detaljplan behövs ett marklov. Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov så behöver du inte söka ett separat marklov, eftersom det kan tas med i bygglovsansökan.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område behöver du inget marklov för att förändra marknivån. Om du tar fyllnadsmassor från ett annat område än tomten eller om det är en större markutfyllnad ska du kontakta samhälllsbyggnad innan du lägger upp massorna.

Om du ska spränga inom detaljplanerat område behöver du ett tillstånd från Polisen. Har du klagomål på eller frågor om en pågående sprängning kontakta Polisen.

Kräver marklov

  • Om markförändringen är 0,5 meter eller mer inom detaljplanerat område.
  • Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område eller inom områden med områdesbestämmelser.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00