Ovårdade tomter

Din tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att den ska skötas så att den inte orsakar risk för olycksfall eller betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken.

Till exempel så får ett staket eller växtlighet inte skymma sikten för bilar och cyklister. 

Det kan finnas skyddsbestämmelser som ingår i detaljplanen eller i områdesbestämmelser gällande tomter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00