Pool, bassäng

Tips! Använd bygglovsguiden. Den hjälper dig att göra rätt från början.

För att bygga en pool eller bassäng som ligger nedsänkt i marken behövs inte något bygglov men arbetet runt omkring kan behöva det. 

När du ska bygga en pool är det mycket viktigt att tänka på dina och andras barns säkerheten. Boverkets byggregler (BBR) har föreskrifter om skydd mot drunkning som ska följas.

Kräver eventuellt bygglov

  • Mur, plank eller altan i anslutning till poolen.
    Du hittar mer information om det under respektive sida.

Kräver marklov

  • Bygge av pool inom detaljplanerat område.

Det kan vara lämpligt att ha en solfångare som värmer upp vattnet i poolen. Det finns särskilda sådana anpassade till det ändamålet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00