Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan krävs ritningar och andra handlingar som beskriver ditt projekt. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge. Det går inte att ändra byggnadens placering efter att bygglov beviljats.

På vår sida Behöver jag bygglov hittar du information om vilka ritningar och andra handlingar som behövs i din ansökan eller anmälan.

Vanliga ritningar och handlingar

Fackmannamässiga ritningar

Ritningar till en bygglovsansökan eller en anmälan ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till A4.

Gemensamt för alla ritningar är att de ska:

  • Innehålla information om vad som finns på ritningen
  • Innehålla nuvarande fastighetsbeteckning
  • Innehålla skala och skalstock

Våra exempelritningar

Ta hjälp av våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 2.3 MB.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1 MB.

Förslag på sidor