Villor och flerfamiljshus

När det gäller villor eller flerfamiljshus det vill säga en- och tvåbostadshus så gäller lite olika regler beroende på vad du planerar att utföra eller bygga. Förenklat sett så gäller följande.

Kräver bygglov

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Annan ändring av byggnad som innebär att byggnadens ändamål väsentligt ändras.
 • Ändring som avsevärt förändrar byggnadens utseende.
 • Murar
 • Plank

Kräver en anmälan

 • Bygga ett Attefallshus på högst 25 kvm.
 • Bygga en komplementbyggnad på högst 25 kvm.
 • Ändra en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus (Attefallshus).
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvm.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Göra underhållsarbete på en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Bygga högst två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.

Åtgärderna som kräver anmälan är förknippade med ett antal begränsningar. En skriftlig anmälan med kompletta ritningar måste göras och arbetet kräver startbesked innan det påbörjas.

Kräver inte bygglov eller anmälan

 • Inom område med detaljplan får du, på en- och tvåbostadshus, utan bygglov måla om byggnader i annan kulör om byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt. Samt om det inte finns restriktioner i detaljplan.
 • Inom område med detaljplan får du, på en- och tvåbostadshus, utan bygglov byta färg på taket om det inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär karaktär väsentligt samt om det inte finns restriktioner i detaljplan.

Om du är osäker så kontakta oss gärna.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00