Byggprojekt

Kommunen arbetar med att utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla. När vi bygger samhället gör vi det ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Där vi tar hänsyn till vad både du och andra drömmer om samtidigt som vi måste ta ansvar för kommande generationers behov.

Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med att planera och genomföra olika byggprojekt utifrån våra verksamheters behov av till exempel förskolor, skolor, gruppboenden, äldreboenden, mötesplatser och idrottsanläggningar.

Aktuella projekt

I Uddevalla planeras det också för fler vattennära bostäder, kulturhus, ny simhall, stadshus och resecentrum. Uddevalla centrum ska bli mer attraktivt och staden ska växa västerut från Västerbron ut till Skeppsholmspiren på båda sidor om Bäveån.

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00