Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

  • Kungstorget blir klart till julens evenemang

    Torget i Uddevalla centrum är snart färdigställt och allt byggmaterial kommer att röjas bort innan julens traditionella evenemang startar.
  • Kungsgatan börjar bli klar

    Snart försvinner avspärrningarna på Kungsgatan upp till Kålgårdsbergsgatan. Sittplatser kommer på plats vid Hallmans hörna och planteringsurnor med Bergstall placeras ut längs gatan. Kungsgatan börjar bli riktigt snygg!
  • Skredsäkring av badhuskajen pågår

    Arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån pågår för fullt. Skredsäkring och bygget av kajmuren kommer att vara klart innan årsskiftet. Ytskikt med stenhällar och plattor blir klart efter vintern.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00