Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Fogningsarbete i korsningen Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan.

  Nu slutför vi arbetet på Kungsgatan och Kungstorget

  I dagarna påbörjades arbetet med de kvarvarande delarna av centrumsatsningen kring Kungstorget och Kungsgatan. Först ut är hårdfogningen i korsningen Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan. 
 • Eva Thol Nordfeldt och Malin Lundberg står på knä bakom en av de röda bänkarna som är märkt med ordet pusshållplats.

  Pussas lite extra på pusshållplatserna

  Nu blir staden lite hjärtligare! Gatu- och parkenheten har placerat ut nymålade röda bänkar märkta med ordet ”Pusshållplats” i Margretegärdeparken, vid Hasselbacken, på Norra Hamngatan och vid torget i Ljungskile. Ett par rondeller har också pyntats med hjärtan med röda ljusslingor, och i några träd hänger hjärtan i regnbågens färger.
 • Hasselbackstrappan i centrum är klar

  Ett av de riktigt stora lyften i Uddevalla centrum börjar ta form. I filmen kan du se parken vid Hasselbackshuset växa fram och hur trappan öppnar upp Kungstorget ned till Bäveåns vatten.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00