Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Högt vatten i Bäveån 2015.

  Utredningsarbete inför ett översvämningsskydd

  Just nu pågår arbete med att upphandla teknisk konsult till översvämningsskyddets utredningsfas som enligt handlingsplanen ska vara klar 2019. Den tekniska konsulten ska göra ett fördjupat utredningsarbete där de säkerställer genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner och beräkningar av kostnader. 
 • Intill Hasselbackshuset kommer det att byggas en trappa.

  Snart öppnar avspärrningar på Kungstorget

  Nu är det snart färdiggrävt på Kungstorget för den här gången. I mars fortsätter arbetet med att skapa ett vackrare, tryggare och mer tillgängligt torg.
 • Skiss av vision Riversideängen

  Arbete pågår för utveckling av områden längs Bäveån

  Den 29 november fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en ny detaljplan för Riversideängen och den 13 december tas ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2018 beräknas också beslut om ett planuppdrag på Anegrund.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00