Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Fontänen i Margretegärdeparken renoveras

  Inom kort startar en renovering av fontänen med statyn ”Flicka med fläta” som pryder Uddevallas ståtligaste park mitt i Uddevalla centrum.
 • Förberedelser i båt innan sedimentprovtagning ska ske

  Provtagning på Riversideängen och i Bäveån

  Just nu tar miljökonsultföretaget Geosigma jordprover på Riversideängen och bottenprover i Bäveån på uppdrag av Uddevalla kommun. Syftet är att ta reda på vilka föroreningar som finns i marken och i Bäveåns sediment. Provtagningen startade igår tisdag och fortsätter idag onsdag.
 • Vi lyfter centrum – gratis byggfika till alla

  Tack för att du står ut med vår ombyggnation av Kungsgatan och Kungstorget i Uddevalla. Lördag 15 september bjuder vi på gratis byggfika, på plats, i centrum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00