Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Sten-Anders Olsson och Edvard Hansson från samhällbyggnadsförvaltningen.

  Första etappen av översvämningsskydd vid Bäveån är klar

  Badhuskajen längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till området där Skärgårdsbåtarna lägger till, är nu öppen för allmänheten igen. Kajen är skredsäkrad och den första etappen av översvämningsskyddet är byggd.
 • Två väktare med gula västar står med ryggen mot kameran på Kungsgatan

  Nytt medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen

  Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Uddevalla kommun och Polisen västra Fyrbodal. Avtalet gäller från 1 juni och innebär bland annat en fortsatt bevakning i centrum för att skapa en tryggare miljö.
 • Stefan Björling, centrumsamordnare

  Årets centrumprojekt i Uddevalla

  Arbetet med att lyfta centrum fortsätter. Under 2019 är det dags att göra fint framför det nya huset som byggts vid Sundberg och efter sommaren renoveras Norra Drottninggatan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00