Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Stefan Björling, centrumsamordnare

  Årets centrumprojekt i Uddevalla

  Arbetet med att lyfta centrum fortsätter. Under 2019 är det dags att göra fint framför det nya huset som byggts vid Sundberg och efter sommaren renoveras Norra Drottninggatan.
 • Ångbåtskajen

  Ångbåtskajen på norra sidan av Bäveån

  Nu är det beslutat att kommunen ska starta skredsäkringen av Ångbåtskajen längs Bäveån vid Museiparken. Prioriteringen innebär att allmänheten kan använda platsen under tiden projektgruppen jobbar vidare med den permanenta kajlösningen med ett översvämningsskydd.
 • Eva Fornåå sitter på ett trappsteg bredvid en av uttrarna i brons

  Utterfamiljen nytt konstverk på Kungsgatan

  Nu har en familj med nyfikna uttrar tagit plats vid entrén till Gallionen. På tisdagen anlände det nya konstverket Utterfamiljen av Eva Fornåå till Uddevalla centrum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00