Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Stefan Björling

  Vi lyfter centrum

  Ombyggnationen i Uddevalla centrum pågår för fullt men alla verksamheter och butiker har öppet som vanligt. Från mitten av juli tar projekten tre veckor semester och då kommer inget arbete att pågå.
 • Bastionsgatan

  Ny gång- och cykelväg längs Bastiongatan

  Nu bygger kommunen och Bostadsstiftelsen Uddevallahem en ny gång- och cykelväg på norra sidan av Bastiongatan mellan Bävebäcksgatan och Västerlånggatan.
 • Skiss badhuskajen

  Skredsäkring av badhuskajen

  I augusti startar arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00