Uddevalla centrums nyhetsarkiv

 • 2019-09-12
  Idéskiss av gestaltning.

  Nu startar skredsäkringen av Ångbåtskajen


  Ångbåtskajen, längs Museiparken på Bäveåns norra sida, har länge varit avstängd på grund av rasrisk. Nu startar arbetet med att skredsäkra platsen, bygga strandpromenad, mötesplats och en småbåtsbrygga.
 • 2019-09-09
  Uddevallahem

  Saneringsarbeten inför bygge av Anton Niklas Sundbergs plats


  Under några veckor har det pågått ett saneringsarbete av förorenad mark där den nya Anton Niklas Sundbergs plats ska byggas. Den lilla parkanläggningen beräknas vara klar under 2019.
 • 2019-06-24
  Sten-Anders Olsson och Edvard Hansson från samhällbyggnadsförvaltningen.

  Första etappen av översvämningsskydd vid Bäveån är klar


  Badhuskajen längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till området där Skärgårdsbåtarna lägger till, är nu öppen för allmänheten igen. Kajen är skredsäkrad och den första etappen av översvämningsskyddet är byggd.
 • 2019-06-18
  Två väktare med gula västar står med ryggen mot kameran på Kungsgatan

  Nytt medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen


  Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Uddevalla kommun och Polisen västra Fyrbodal. Avtalet gäller från 1 juni och innebär bland annat en fortsatt bevakning i centrum för att skapa en tryggare miljö.
 • 2019-05-16
  Stefan Björling, centrumsamordnare

  Årets centrumprojekt i Uddevalla


  Arbetet med att lyfta centrum fortsätter. Under 2019 är det dags att göra fint framför det nya huset som byggts vid Sundberg och efter sommaren renoveras Norra Drottninggatan.
 • 2019-05-02
  Ångbåtskajen

  Ångbåtskajen på norra sidan av Bäveån


  Nu är det beslutat att kommunen ska starta skredsäkringen av Ångbåtskajen längs Bäveån vid Museiparken. Prioriteringen innebär att allmänheten kan använda platsen under tiden projektgruppen jobbar vidare med den permanenta kajlösningen med ett översvämningsskydd.
 • 2019-04-25
  Eva Fornåå sitter på ett trappsteg bredvid en av uttrarna i brons

  Utterfamiljen nytt konstverk på Kungsgatan


  Nu har en familj med nyfikna uttrar tagit plats vid entrén till Gallionen. På tisdagen anlände det nya konstverket Utterfamiljen av Eva Fornåå till Uddevalla centrum.
 • 2019-04-18
  Stefan Björling

  Invigning av Hasselbacken och Kungstorget


  Nu pågår de sista planteringarna i den nya parken vid Hasselbacken och gatumiljöerna är i princip färdiga kring Kungstorget. I samband med Valborgsfirandet 30 april inviger vi platsen och firar med bullar och kaffe klockan 17.30. Välkommen!
 • 2019-04-05
  Thorleif Lauge och Thomas Wall.

  Vårblommorna sätter färg på staden


  Nu är planteringen av alla vårblommor igång. Snart kommer tusentals penséer, påskliljor, murgröna, timjan och vårlökar att förgylla urnor och parker i Uddevalla och Ljungskile.
 • 2019-02-28

  Gratis parkering första lördagen varje månad


  Med anledning av centrumhandelns nya initiativ med aktiviteter första lördagen varje månad vill vi bidra till satsningen genom att erbjuda fri parkering på kommunens större parkeringsanläggningar.
 • 2019-02-20
  Fogningsarbete i korsningen Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan.

  Nu slutför vi arbetet på Kungsgatan och Kungstorget


  I dagarna påbörjades arbetet med de kvarvarande delarna av centrumsatsningen kring Kungstorget och Kungsgatan. Först ut är hårdfogningen i korsningen Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan. 
 • 2019-02-14
  Eva Thol Nordfeldt och Malin Lundberg står på knä bakom en av de röda bänkarna som är märkt med ordet pusshållplats.

  Pussas lite extra på pusshållplatserna


  Nu blir staden lite hjärtligare! Gatu- och parkenheten har placerat ut nymålade röda bänkar märkta med ordet ”Pusshållplats” i Margretegärdeparken, vid Hasselbacken, på Norra Hamngatan och vid torget i Ljungskile. Ett par rondeller har också pyntats med hjärtan med röda ljusslingor, och i några träd hänger hjärtan i regnbågens färger.
 • 2019-01-17

  Hasselbackstrappan i centrum är klar


  Ett av de riktigt stora lyften i Uddevalla centrum börjar ta form. I filmen kan du se parken vid Hasselbackshuset växa fram och hur trappan öppnar upp Kungstorget ned till Bäveåns vatten.
 • 2018-11-12

  Kungstorget blir klart till julens evenemang


  Torget i Uddevalla centrum är snart färdigställt och allt byggmaterial kommer att röjas bort innan julens traditionella evenemang startar.
 • 2018-11-08

  Kungsgatan börjar bli klar


  Snart försvinner avspärrningarna på Kungsgatan upp till Kålgårdsbergsgatan. Sittplatser kommer på plats vid Hallmans hörna och planteringsurnor med Bergstall placeras ut längs gatan. Kungsgatan börjar bli riktigt snygg!
 • 2018-10-22

  Skredsäkring av badhuskajen pågår


  Arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån pågår för fullt. Skredsäkring och bygget av kajmuren kommer att vara klart innan årsskiftet. Ytskikt med stenhällar och plattor blir klart efter vintern.
 • 2018-09-19
  Förberedelser i båt innan sedimentprovtagning ska ske

  Provtagning på Riversideängen och i Bäveån


  Just nu tar miljökonsultföretaget Geosigma jordprover på Riversideängen och bottenprover i Bäveån på uppdrag av Uddevalla kommun. Syftet är att ta reda på vilka föroreningar som finns i marken och i Bäveåns sediment. Provtagningen startade igår tisdag och fortsätter idag onsdag.
 • 2018-08-30
  Hasselbacken vimplar

  Vi snyggar till Hasselbacken


  Framför Hasselbackshuset, på Kungstorget i Uddevalla, bygger vi en ny park med möjlighet till uteservering i anslutning till torget. Nu blir också den efterlängtade trappan, som öppnar upp torget, ned till Hasselbacksparken verklighet.
 • 2018-08-07
  Skiss badhuskajen

  Skredsäkring av badhuskajen


  Måndag 6 augusti startade arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.
 • 2018-06-25
  Stefan Björling

  Vi lyfter centrum


  Ombyggnationen i Uddevalla centrum pågår för fullt men alla verksamheter och butiker har öppet som vanligt. Från mitten av juli tar projekten tre veckor semester och då kommer inget arbete att pågå.
 • 2018-06-04
  Bastionsgatan

  Ny gång- och cykelväg längs Bastiongatan


  Nu bygger kommunen och Bostadsstiftelsen Uddevallahem en ny gång- och cykelväg på norra sidan av Bastiongatan mellan Bävebäcksgatan och Västerlånggatan.
 • 2018-04-19
  Vimplar och skiss över Kungstorget

  Ombyggnaden av Kungstorget är i gång


  Kungstorget är en del av den stora upprustningen för att lyfta Uddevalla centrum. Arbetet kring torget startar 4 april framför Rådhuset och på Torggatan längs Lejas café. Detta arbete beräknas vara klart i början av juni.
 • 2018-04-16
  Arkeolog

  Fortsatt arkeologisk undersökning vid Hasselbackshuset


  Måndag 16 april startar en arkeologisk undersökning vid Hasselbackshuset i centrala Uddevalla. Undersökningen är en fortsättning av den som gjordes i höstas och beräknas vara klar omkring 20 maj.
 • 2018-03-20
  Vimplar Kungsgatan

  Nu sätter vi spaden i Kungsgatan för att lyfta centrum


  Den stora upprustningen av Uddevalla centrum startar inom kort på Kungsgatan. Periodvis blir det mycket begränsad framkomlighet men butiker, restauranger och andra verksamheter kommer att kunna hålla öppet.
 • 2018-03-15
  Eirik Johansson

  Arkeologisk förundersökning vid Kungstorget


  Mellan 19-23 mars kommer Bohusläns museums arkeologer att göra en förundersökning på Kungstorget framför Rådhuset. Det planeras för tre mindre schakt och är en insats inför ombyggnationen av torget som planeras starta i mitten av april.
 • 2018-02-22
  Bäveån

  Vad tycker Uddevallaborna om området vid Bäveån?


  Vill du veta hur Uddevallabor och besökare tycker att området kring Bäveån i centrum kan utvecklas? Det har elever på gymnasiets teknikprogram tagit reda på. Torsdag 1 mars är du välkommen till Café Planet på Bohusläns museum, för att höra elevernas analys.
 • 2018-02-07
  Avspärrningen i korsningen på Kungsgatan.

  Del av korsning på Kungsgatan stängs av


  En mindre del av korsningen vid Hallmans hörna på Kungsgatan stängs av tillfälligt. Anledningen är att markbeläggningen har skadats av tung trafik, stenar har hamnat snett och det innebär fallrisk.
 • 2018-01-17
  Högt vatten i Bäveån 2015.

  Utredningsarbete inför ett översvämningsskydd


  Just nu pågår arbete med att upphandla teknisk konsult till översvämningsskyddets utredningsfas som enligt handlingsplanen ska vara klar 2019. Den tekniska konsulten ska göra ett fördjupat utredningsarbete där de säkerställer genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner och beräkningar av kostnader. 
 • 2017-12-06
  Intill Hasselbackshuset kommer det att byggas en trappa.

  Snart öppnar avspärrningar på Kungstorget


  Nu är det snart färdiggrävt på Kungstorget för den här gången. I mars fortsätter arbetet med att skapa ett vackrare, tryggare och mer tillgängligt torg.
 • 2017-12-05
  Skiss av vision Riversideängen

  Arbete pågår för utveckling av områden längs Bäveån


  Den 29 november fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en ny detaljplan för Riversideängen och den 13 december tas ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2018 beräknas också beslut om ett planuppdrag på Anegrund.
 • 2017-11-28
  Fisk lekskulptur

  Lekskulpturer till Norra Drottninggatan


  Just nu förbereder vi för att sätta upp lekskulpturer längs Norra Drottninggatan mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan. Med en våg av vatten kommer några fiskar att skölja in i centrum.
 • 2017-11-20
  Asplundsgatan

  Nya busshållplatser byggs på Asplundsgatan


  Under denna vecka startar bygget av två nya busshållplatser på Asplundsgatan i centrum. Byggarbetet pågår cirka en månad och kommer att påverka framkomligheten i trafiken.
 • 2017-11-17
  Ledstråk av räfflade sinusplattor av gjutjärn och granit.

  Nu är testytan vid Hallmans hörna på Kungsgatan öppen


  Krysset vid Hallmans hörna på Kungsgatan markeras nu av en cirkelform av granitplattor och gatsten. Det ligger två varianter av ledstråk för synnedsatta och det finns olika ord ingraverade i granitplattorna. Vad tycks?
 • 2017-10-27
  Buss förbi Kungstorget

  Biltrafik påverkas vid Kungstorget


  Under vecka 44 startar Västvatten sitt arbete med att byta vatten- och avloppsledningar vid Kungstorget. Detta ingår i ombyggnaden och uppfräschningen av Kungstorget och Hasselbacken. Grävarbetet innebär att personbilstrafiken stängs av helt på vägen framför Hasselbackshuset och en del av Trädgårdsgatan fram till slutet av november.
 • 2017-10-20
  Stefan Björling

  Test inför upprustning av Kungsgatan i Uddevalla centrum


  Nästa vecka startar arbetet med att testa framtagna förslag till bland annat ny markbeläggning på Kungsgatan. Testet kommer att genomföras i krysset vid Hallmans hörna.
 • 2017-10-20
  Parkering framför Hasselbackshuset

  Arkeologiska utgrävningar startar


  Nu tas första steget i uppfräschningen av Kungstorget och Hasselbacken. På måndag 16 oktober påbörjas arkeologiska utgrävningar vid Hasselbackshuset. Det innebär att parkeringen framför huset kommer att stängas av.
 • 2017-10-03
  Klottersanering

  Ett arbetslag med klottersanerare


  Uddevalla kommun kommer att starta ett arbetslag, genom arbetsmarknadsåtgärder, för att förbättra klottersaneringen och skapa en trevligare stadsmiljö i Uddevalla och Ljungskile centrum.
 • 2017-09-28
  Träbron

  Träbron i Uddevalla centrum är öppen


  Träbron mellan Kungstorget och Aschebergsplatsen är nu öppen för trafik igen. Bron har under april till september 2017 genomgått en omfattande renovering.
 • 2017-05-17
  Museiparken

  Träpromenad i Museiparken


  Nu snyggar vi till avstängningen längs Bäveåns norra kaj och bygger en träpromenad istället. Själva avstängningen blir ett genomsiktligt trästaket med information som tar dig både framåt och bakåt i tiden.
 • 2017-05-12
  Uddevalla.

  Uddevalla klättrar i ”Bäst att bo"-lista


  Uddevalla tar ett kliv uppåt och klättrar från plats 61 till plats 46 bland landets kommuner i magasinet Fokus årliga ”Bäst att bo”-lista. I rankingen ingår sammanlagt 40 olika variabler. Uddevalla hamnar i topp av Fyrbodals kommuner.
 • 2017-04-25
  Salwan Zaynal

  Avstängningen minskar vid södra sidan av Bäveåns kaj


  Ny fördjupad geoteknisk utredning visar att avstängningen längs Teaterplantagen vid Bäveån kan göras mindre. Det innebär att gång- och cykelvägen på den södra sidan nu har öppnat upp igen.
 • 2017-04-24
  Vy som visar grönytor framför Hasselbackshuset.

  Kungstorget ska byggas om


  Nästa år startar arbetet med att bygga om Kungstorget. Bättre belysning, fler grönytor samt en halvcirkelformad trappa från Kungstorget ned till Hasselbacken är några av förbättringarna.
 • 2017-04-05
  Välkommen till provbelysning av Kunsgtorget tisdag 11 april.

  Kom och se Kungstorget i nytt ljus


  Är du nyfiken på hur Kungstorget kan se ut med ny belysning? På kvällen tisdag 11 april blir torget och Hasselbacken upplysta på ett nytt sätt. Provbelysningen startar klockan 22 och pågår cirka en timme.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00