Uddevalla centrums nyhetsarkiv

 • 2018-12-10

  Vilket lyft! Vi firar snygga Kungsgatan med en invigning


  Tack för att du har stått ut med ombyggnationen av Kungsgatan. Fredag 14 december inviger vi den nya gatan samt bjuder på glögg och lussebullar utanför Rådhuset.
 • 2018-11-12

  Kungstorget blir klart till julens evenemang


  Torget i Uddevalla centrum är snart färdigställt och allt byggmaterial kommer att röjas bort innan julens traditionella evenemang startar.
 • 2018-11-08

  Kungsgatan börjar bli klar


  Snart försvinner avspärrningarna på Kungsgatan upp till Kålgårdsbergsgatan. Sittplatser kommer på plats vid Hallmans hörna och planteringsurnor med Bergstall placeras ut längs gatan. Kungsgatan börjar bli riktigt snygg!
 • 2018-10-22

  Skredsäkring av badhuskajen pågår


  Arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån pågår för fullt. Skredsäkring och bygget av kajmuren kommer att vara klart innan årsskiftet. Ytskikt med stenhällar och plattor blir klart efter vintern.
 • 2018-10-11

  Julhandla längs snygga gator i centrum


  Ombyggnationen av centrum närmar sig nu sitt slutskede. Om vinterkylan inte kommer extra tidigt så förväntas gator, belysning och möblering vara klart på Kungsgatan i december.
 • 2018-09-20

  Fontänen i Margretegärdeparken renoveras


  Inom kort startar en renovering av fontänen med statyn ”Flicka med fläta” som pryder Uddevallas ståtligaste park mitt i Uddevalla centrum.
 • 2018-09-19
  Förberedelser i båt innan sedimentprovtagning ska ske

  Provtagning på Riversideängen och i Bäveån


  Just nu tar miljökonsultföretaget Geosigma jordprover på Riversideängen och bottenprover i Bäveån på uppdrag av Uddevalla kommun. Syftet är att ta reda på vilka föroreningar som finns i marken och i Bäveåns sediment. Provtagningen startade igår tisdag och fortsätter idag onsdag.
 • 2018-09-12

  Vi lyfter centrum – gratis byggfika till alla


  Tack för att du står ut med vår ombyggnation av Kungsgatan och Kungstorget i Uddevalla. Lördag 15 september bjuder vi på gratis byggfika, på plats, i centrum.
 • 2018-08-30
  Hasselbacken vimplar

  Vi snyggar till Hasselbacken


  Framför Hasselbackshuset, på Kungstorget i Uddevalla, bygger vi en ny park med möjlighet till uteservering i anslutning till torget. Nu blir också den efterlängtade trappan, som öppnar upp torget, ned till Hasselbacksparken verklighet.
 • 2018-08-07
  Skiss badhuskajen

  Skredsäkring av badhuskajen


  Måndag 6 augusti startade arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.
 • 2018-06-25
  Stefan Björling

  Vi lyfter centrum


  Ombyggnationen i Uddevalla centrum pågår för fullt men alla verksamheter och butiker har öppet som vanligt. Från mitten av juli tar projekten tre veckor semester och då kommer inget arbete att pågå.
 • 2018-06-04
  Bastionsgatan

  Ny gång- och cykelväg längs Bastiongatan


  Nu bygger kommunen och Bostadsstiftelsen Uddevallahem en ny gång- och cykelväg på norra sidan av Bastiongatan mellan Bävebäcksgatan och Västerlånggatan.
 • 2018-05-28
  Klottersanering

  Städdag i Uddevalla centrum


  Tidig morgon 30 maj samlar kommunen sin gata och parkenhet, cirka 30 personer, för att städa, rensa ogräs och ta bort klotter i Uddevalla centrum. I år får dessutom kommunen förstärkning av barn från Parkens förskola som hjälper till att plocka papper.
 • 2018-05-24
  Kungstorget vimplar

  Vi lyfter centrum – gratis byggfika till alla


  Tack för att du står ut med vår ombyggnation av Kungsgatan och Kungstorget i Uddevalla. Fredag 25 maj bjuder vi på gratis byggfika igen, på plats, i centrum.
 • 2018-04-24
  Vimplar

  Vi lyfter centrum – gratis byggfika till alla


  Tack för att du står ut med vår ombyggnation av Kungsgatan och Kungstorget i Uddevalla. Fredag 27 april bjuder vi på gratis byggfika, på plats, i centrum.
 • 2018-04-19
  Vimplar och skiss över Kungstorget

  Ombyggnaden av Kungstorget är i gång


  Kungstorget är en del av den stora upprustningen för att lyfta Uddevalla centrum. Arbetet kring torget startar 4 april framför Rådhuset och på Torggatan längs Lejas café. Detta arbete beräknas vara klart i början av juni.
 • 2018-04-16
  Arkeolog

  Fortsatt arkeologisk undersökning vid Hasselbackshuset


  Måndag 16 april startar en arkeologisk undersökning vid Hasselbackshuset i centrala Uddevalla. Undersökningen är en fortsättning av den som gjordes i höstas och beräknas vara klar omkring 20 maj.
 • 2018-03-20
  Vimplar Kungsgatan

  Nu sätter vi spaden i Kungsgatan för att lyfta centrum


  Den stora upprustningen av Uddevalla centrum startar inom kort på Kungsgatan. Periodvis blir det mycket begränsad framkomlighet men butiker, restauranger och andra verksamheter kommer att kunna hålla öppet.
 • 2018-03-15
  Eirik Johansson

  Arkeologisk förundersökning vid Kungstorget


  Mellan 19-23 mars kommer Bohusläns museums arkeologer att göra en förundersökning på Kungstorget framför Rådhuset. Det planeras för tre mindre schakt och är en insats inför ombyggnationen av torget som planeras starta i mitten av april.
 • 2018-02-22
  Bäveån

  Vad tycker Uddevallaborna om området vid Bäveån?


  Vill du veta hur Uddevallabor och besökare tycker att området kring Bäveån i centrum kan utvecklas? Det har elever på gymnasiets teknikprogram tagit reda på. Torsdag 1 mars är du välkommen till Café Planet på Bohusläns museum, för att höra elevernas analys.
 • 2018-02-07
  Avspärrningen i korsningen på Kungsgatan.

  Del av korsning på Kungsgatan stängs av


  En mindre del av korsningen vid Hallmans hörna på Kungsgatan stängs av tillfälligt. Anledningen är att markbeläggningen har skadats av tung trafik, stenar har hamnat snett och det innebär fallrisk.
 • 2018-01-17
  Högt vatten i Bäveån 2015.

  Utredningsarbete inför ett översvämningsskydd


  Just nu pågår arbete med att upphandla teknisk konsult till översvämningsskyddets utredningsfas som enligt handlingsplanen ska vara klar 2019. Den tekniska konsulten ska göra ett fördjupat utredningsarbete där de säkerställer genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner och beräkningar av kostnader. 
 • 2017-12-06
  Intill Hasselbackshuset kommer det att byggas en trappa.

  Snart öppnar avspärrningar på Kungstorget


  Nu är det snart färdiggrävt på Kungstorget för den här gången. I mars fortsätter arbetet med att skapa ett vackrare, tryggare och mer tillgängligt torg.
 • 2017-12-05
  Skiss av vision Riversideängen

  Arbete pågår för utveckling av områden längs Bäveån


  Den 29 november fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en ny detaljplan för Riversideängen och den 13 december tas ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2018 beräknas också beslut om ett planuppdrag på Anegrund.
 • 2017-11-28
  Fisk lekskulptur

  Lekskulpturer till Norra Drottninggatan


  Just nu förbereder vi för att sätta upp lekskulpturer längs Norra Drottninggatan mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan. Med en våg av vatten kommer några fiskar att skölja in i centrum.
 • 2017-11-20
  Asplundsgatan

  Nya busshållplatser byggs på Asplundsgatan


  Under denna vecka startar bygget av två nya busshållplatser på Asplundsgatan i centrum. Byggarbetet pågår cirka en månad och kommer att påverka framkomligheten i trafiken.
 • 2017-11-17
  Ledstråk av räfflade sinusplattor av gjutjärn och granit.

  Nu är testytan vid Hallmans hörna på Kungsgatan öppen


  Krysset vid Hallmans hörna på Kungsgatan markeras nu av en cirkelform av granitplattor och gatsten. Det ligger två varianter av ledstråk för synnedsatta och det finns olika ord ingraverade i granitplattorna. Vad tycks?
 • 2017-10-27
  Buss förbi Kungstorget

  Biltrafik påverkas vid Kungstorget


  Under vecka 44 startar Västvatten sitt arbete med att byta vatten- och avloppsledningar vid Kungstorget. Detta ingår i ombyggnaden och uppfräschningen av Kungstorget och Hasselbacken. Grävarbetet innebär att personbilstrafiken stängs av helt på vägen framför Hasselbackshuset och en del av Trädgårdsgatan fram till slutet av november.
 • 2017-10-20
  Stefan Björling

  Test inför upprustning av Kungsgatan i Uddevalla centrum


  Nästa vecka startar arbetet med att testa framtagna förslag till bland annat ny markbeläggning på Kungsgatan. Testet kommer att genomföras i krysset vid Hallmans hörna.
 • 2017-10-20
  Parkering framför Hasselbackshuset

  Arkeologiska utgrävningar startar


  Nu tas första steget i uppfräschningen av Kungstorget och Hasselbacken. På måndag 16 oktober påbörjas arkeologiska utgrävningar vid Hasselbackshuset. Det innebär att parkeringen framför huset kommer att stängas av.
 • 2017-10-03
  Klottersanering

  Ett arbetslag med klottersanerare


  Uddevalla kommun kommer att starta ett arbetslag, genom arbetsmarknadsåtgärder, för att förbättra klottersaneringen och skapa en trevligare stadsmiljö i Uddevalla och Ljungskile centrum.
 • 2017-09-28
  Träbron

  Träbron i Uddevalla centrum är öppen


  Träbron mellan Kungstorget och Aschebergsplatsen är nu öppen för trafik igen. Bron har under april till september 2017 genomgått en omfattande renovering.
 • 2017-06-02
  Gemensam promenad för städning i centrum

  Centrum ska snyggas upp inför sommaren


  Tillsammans ska vi snygga upp centrum. 1 juni samlades flera huvudaktörer för att göra en lista på saker som kan fixas omgående. Det handlar om klotter, skräp, trasiga belysningsarmaturer och påbackade stolpar.
 • 2017-05-17
  Museiparken

  Träpromenad i Museiparken


  Nu snyggar vi till avstängningen längs Bäveåns norra kaj och bygger en träpromenad istället. Själva avstängningen blir ett genomsiktligt trästaket med information som tar dig både framåt och bakåt i tiden.
 • 2017-05-12
  Uddevalla.

  Uddevalla klättrar i ”Bäst att bo"-lista


  Uddevalla tar ett kliv uppåt och klättrar från plats 61 till plats 46 bland landets kommuner i magasinet Fokus årliga ”Bäst att bo”-lista. I rankingen ingår sammanlagt 40 olika variabler. Uddevalla hamnar i topp av Fyrbodals kommuner.
 • 2017-04-25
  Salwan Zaynal

  Avstängningen minskar vid södra sidan av Bäveåns kaj


  Ny fördjupad geoteknisk utredning visar att avstängningen längs Teaterplantagen vid Bäveån kan göras mindre. Det innebär att gång- och cykelvägen på den södra sidan nu har öppnat upp igen.
 • 2017-04-24
  Vy som visar grönytor framför Hasselbackshuset.

  Kungstorget ska byggas om


  Nästa år startar arbetet med att bygga om Kungstorget. Bättre belysning, fler grönytor samt en halvcirkelformad trappa från Kungstorget ned till Hasselbacken är några av förbättringarna.
 • 2017-04-05
  Välkommen till provbelysning av Kunsgtorget tisdag 11 april.

  Kom och se Kungstorget i nytt ljus


  Är du nyfiken på hur Kungstorget kan se ut med ny belysning? På kvällen tisdag 11 april blir torget och Hasselbacken upplysta på ett nytt sätt. Provbelysningen startar klockan 22 och pågår cirka en timme.
 • 2017-02-07
  Göran Åkermo

  Innergårdar i centrum ska förädlas


  Uddevallas innergårdar ska bidra till en mer attraktiv stadskärna. Nu har EU-projektet Urban Platsinnovation fått en processledare som ska arbeta med frågan.
 • 2016-04-13
  Skiss av Kungsgatan i Uddevalla centrum

  Nu ska ett förslag till Kungsgatan tas fram


  Gatu- och parkavdelningen har fått i uppdrag att göra en förstudie om hur Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan kan byggas om. Förstudien ska presenteras hösten 2016 och ligga till grund för ett beslut om ett genomförande eller inte.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00