Årummet

Arbetet med Årummet tillhör en av samhällsbyggnadsnämndens prioriterade förändringar av centrumkärnan. En idéstudie har presenterats och antagits av nämnden. Under 2018 påbörjas förprojektering av området, vilket också kommer att inkludera ett översvämningsskydd mellan Järnbron och Västerbron.

Under 2018 kommer Norra Hamngatan att användas som sommar- och evenemangsgata under 5 veckor. På grund av ombyggnad av Kungstorget och Kungsgatan är dessa inte möjliga att använda. Sommargatan inleds med Häng på Hamngatan 30 juni och avslutas med Internationella matmarknaden 6 augusti. Under denna period kommer gatan endast att vara trafikeringsbar för de boende och verksamheterna i området.

Status: Förprojektering påbörjad.

Investeringsvolym: preliminärt finns 10 miljoner avsatt för 2019. 1 miljon finns för förstudien under 2018.

Projekteringsstart: Nyligen påbörjad

Byggstart: tidigast hösten 2019

Kritiska punkter: Översvämningsskyddet. Trafiksituationen och parkeringar. Kopplingen till övriga pågående projekt.

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00