Årummet

Beslut finns om att förstudie ska börja finns. Inledande sonderingsmöten på tjänstemannanivå har skett. Önskemål om ökad prioritiering från politiken. Arbetet bör börja omedelbart. Önskemål om att flytta kollektivtrafik från norra Hamngatan till Asplundsgatan bör snarast förberedas. Löper parallellt med Kungsgatan.

Status: ej påbörjat.

Investeringsvolym: 1 miljon för förstudie finns för 2016. Totalt ligger 40 miljoner till i plan.

Projekteringsstart: Tidigast hösten 2017, beroende på omfattning av arbete.

Byggstart: Tidigast 2018

Kritiska punkter: arkitekttävling eller inte, översvämningsskydd, ambitionsnivå. politikens önskemål om att vända staden mot vattnet, trafikstrategi, parkeringar, kollektivtrafik, korsning Hamngatan/Trädgårdsgatan, kopplingen till Hasselbacken, den historiska miljön.

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00