Badhus

Det ska byggas ett nytt badhus i Uddevalla vid tomten Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger.

Status: Beslut är taget  av Kommunfullmäktige om placering. Detaljplanen för placering av det nya badhuset är ute för samråd fram till 2018-01-08.

Lokalprogram: Kultur och Fritid har tagit fram ett lokalprogram.

Investeringsvolym: Har fattats av Kommunfullmäktige på max 400 miljoner.

Beslut: Beslut om start av detaljplanearbetet har tagits.

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00