Badhus

Det ska byggas ett nytt badhus i Uddevalla vid tomten Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger.

Exteriör badhus

Förslagsskiss exteriör nya badhuset i Uddevalla. Skisserna är framtagna av PP arkitekter.

Arbete som pågår inför byggstart:

  • Detaljplanen för placering av det nya badhuset var ute för samråd fram till 2018-01-08. Inväntar laga kraft omkring årsskiftet 2018/2019.
  • Omläggning av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar startar under januari 2019 och beräknas vara klart sommaren 2019.
  • Bygget av det nya badhuset vid Windingsborg planeras starta 2020 och vara klart under 2022.

Investeringsvolym:

  • Investeringens maxbelopp på 464 miljoner kronor har fattats av kommunfullmäktige.

Beslut:

  • Beslut är taget om att 50 metersbassängen kommer att utökas från 8 till 10 banor.

Tillfälligt ersättningsbad under tiden byggnation pågår:

Beslut togs av kommunfullmäktige 13 juni 2018 att använda det nyrenoverade Landbadet vid Gustafsberg. Där beslutet innebar att kultur och fritid får 30 miljoner kronor för att bygga in Landbadet med en modulform som senare kan användas för annat ändamål.

Vid kommunfullmäktige 12 december 2018 avrapporterade kultur och fritidsnämnden projekteringen av tillfälligt bad. En notering gjordes då till protokollet om att den tillträdande samverkansmajoriteten kommer att se över andra alternativ till eventuellt tillfälligt bad.

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00