Badhus

Det ska byggas ett nytt badhus i Uddevalla vid tomten Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger.

Exteriör badhus

Förslagsskiss exteriör nya badhuset i Uddevalla. Skisserna är framtagna av PP arkitekter.

Arbete som pågår inför byggstart:

  • Detaljplanen för placering av det nya badhuset var ute för samråd fram till 2018-01-08. Inväntar laga kraft omkring årsskiftet 2018/2019.
  • Markförhållandena vid Windingsborg undersöks ordentligt och Västvatten börjar gräva för omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar under 2018.
  • Bygget av det nya badhuset planeras starta 2020 och vara klart under 2022.

Lokalprogram:

Kultur och Fritid har tagit fram ett lokalprogram för innehåll och funktion. Lokalprogrammet har anpassats för att byggnationen ska rymmas inom budget. Läs mer om anpassning

Investeringsvolym:

  • Investeringens maxbelopp på 400 miljoner kronor har fattats av kommunfullmäktige 10 juni 2016.

Beslut:

Inväntar beslut från kommunfullmäktige, efter sommaren 2018, gällande kultur och fritidsnämndens förslag, 12 juni 2018, om investeringsutökning för att bygga 10 banor istället för 8, i 50 meters bassängen.

Tillfälligt ersättningsbad under tiden byggnation pågår:

Beslut togs av kommunfullmäktige 13 juni 2018 att använda det nyrenoverade Landbadet vid Gustafsberg. Beslutet innebär att kultur och fritid får 30 miljoner kronor för att bygga in Landbadet med en modulform som senare kan användas för annat ändamål.

Framtagna skisser för det nya badhuset vid Windingsborg

Situationsplan nya badhuset.

Skiss situationsplan.

Skiss bassängplan nya badhuset

Skiss bassängplan.

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00