Bäveåns kajer

Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn är avstängda, för allmänheten, på grund av skredrisk. Området sträcker sig från Västerbron fram till och med Riversideängen på norra sidan av Bäveån. På södra sidan går avstängningen från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.

Kajerna finns med i den långsiktiga handlingsplanen för Översvämningsskydd längs Bäveån i centrala Uddevalla. För att kunna öppna upp området för allmänheten så fort som möjligt ska delprojektet Bäveåns kajer ta fram förslag på akuta åtgärder.

Badhuskajen

Status: Arbete pågår för att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019. Entreprenör: Peab anläggning AB.

Museikajen, norra sidan

Status: Projektet inväntar prioritering från samhällsbyggnadsnämnden beroende av eventuell framtida exploatering. Klart tidigast våren 2020.

Arbetet på norra sidan Bäveån är beroende av om ansökan till Mark- och miljödomstolen, om arbete i vatten, krävs eller inte.

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Vattenverksamhet kajförstärkning Bäveån

Samrådsunderlag med bilagor_170502.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00