Bäveåns kajer

Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn är avstängda, för allmänheten, på grund av skredsrisk. Området sträcker sig från Västerbron fram till och med Riversideängen på norra sidan av Bäveån. På södra sidan går avstängningen från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.

Undersökningar och analyserna av området har pågått sedan hösten 2015. Beslut om avstängning kom 14 juli 2016 när en rapport, beställd av Samhällsbyggnadsförvaltningen, påvisade skredrisker längs de befintliga kajkanterna.

Kajerna finns med i den långsiktiga handlingsplanen för Översvämningsskydd längs Bäveån i centrala Uddevalla. För att kunna öppna upp området för allmänheten så fort som möjligt ska delprojektet Bäveåns kajer ta fram förslag på akuta åtgärder inom projektet Mellan Broarna.

Status: Samhällsbyggnadsförvaltningen har 25 augusti 2016 fått i uppdrag att starta en förstudie som ska ge svar på kostnader och åtgärder för att säkra Bäveåns kajer mot ras och skred.

Byggstart: I augusti 2018 startar arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.

Arbetet på norra sidan Bäveån är beroende av vilken omfattning av arbete som förstudien visar på, anmälan till Länsstyrelsen samt ansökan till Mark- och miljödomstolen om arbete i vatten.

Kontakt

Salwan Zaynal, +46 522‑69 77 32

Projektledare

salwan.zaynal@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Vattenverksamhet kajförstärkning Bäveån

Samrådsunderlag med bilagor_170502.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00