Källdalsskolan

Källdalsskolan

Skiss av nya Källdalsskolan.

Källdalsskolan kommer att ha plats för sammanlagt 580 elever och innehålla:

  • Klassrum, grupprum, kapprum och övriga ytor för årskurs F-6.
  • Grundsärskola för årskurs F-6.
  • Tillagningskök med kapacitet att laga 700 portioner mat, samt skolmatsal.
  • Fullskalig idrottshall som också kan hyras ut på kvällar och helger.
  • Infotek med ytor för allmänheten. Här ingår ett modernt bibliotek, teaterlokal, konferensrum, grupprum, café och rum med keramikugn.
  • Skolgården kommer att vara indelad efter olika teman: aktiva gården, skogen, djungeln och innergården.

Källdalsskolan kommer att ligga intill Undavägen och Lingatan i Källdal. Skolan blir 12 000 kvadratmeter stor och byggs med senaste teknik för att vara energieffektiv med bland annat solpaneler på taket.

Status: Under hösten 2017 upptäckte byggentreprenören och kommunen brister och felaktigheter i de grundläggande handlingarna av själva konstruktionen som upphandlad konsult har tagit fram. En parallell konsult togs in för att undersöka och utvärdera handlingarna och eftersom säkerheten inte kunde garanteras stoppades bygget i december 2017. Sedan april 2018 är arbetet i full gång igen och den parallella konsulten följer och kontrollerar arbetet kontinuerligt för att fastställa kvalitet och säkerhet.

Det tillfälliga byggstoppet innebär att kostnaderna ökar och bygget blir försenat, men beräknas ändå vara klart till skolstart hösten 2020.

Byggstart: Sommaren 2017

Klar: juni 2020

Kontakt

Martin Nielsen, +46 522‑69 77 78

Projektledare

martin.nielsen@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Skisser på Källdalsskolan

Skisser på Källdalsskolan.pdf
Ikon dokument/fil

Presentation informationsmöte

Infomöte Källdalsskolan 170914.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00