Kungstorget

Ombyggnaden av Kungstorget börjar nu bli klar. På grund av vissa förseningar i arbetet med Kungsgatan återstår:

  • Trädgårdsgatans gatumiljöer, innefattade korsningarna vid Kungsgatan och Norra Hamngatan
  • Den halvcirkelformade trappan vid Hasselbackshuset
  • Planteringarna av de nya grönytorna mellan Hasselbackshuset och Kungstorget
  • Fasadbelysningen av Hasselbackshuset
Skiss Kungstorget 3

Dessa arbeten slutförs så fort som möjligt. Beroende på vädret (kyla och snö) fortsätter arbetet efter nyår. Anländer vintern fullföljs arbetet när vintern släpper.

Investeringsvolym: Totalt finns 15 miljoner avsatt för projektet

Byggstart: pågår

Klart: i början av 2019

Skiss Kungstorget 2

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00