Kungstorget

Ombyggnaden av Kungstorget omfattar ytan från Rådhusets entré till ytorna kring Hasselbackshuset. Området ska tillgänglighetsanpassas och få ny belysning. Arbetet är skilt från arbetet på Kungsgatan men samordnas. Båda byggprojekten genomförs av en och samma entreprenör. Arbetet utförs i två etapper.

Skiss Kungstorget 3

För etapp ett innebär det:

 • Gatumiljön kring Kungstorget (Kungsgatan, Torggatan och Trädgårdsgatan) kommer att åtgärdas för högre standard. Här kommer trottoar att breddas och tillgänglighetsanpassas för synskadade och personer med olika rörelsehinder.
 • Vissa ledningsarbeten (fjärrvärme, el, dagvatten och V/A) genomförs.
 • Området kommer att få en kraftigt förbättrad belysning för ökad trygghet. Kungastatyn på torget kommer att få ny belysning. Fasaderna på Hasselbackshuset och Rådhuset kommer att belysas.
 • Träden kommer att ersättas med nya gröna inslag.
 • Torget kommer att förstoras något och göras fullt ut kvadratiskt.
 • Arbetet ska vara färdigt efter semestrarna 2018.

För etapp två innebär det:

 • En arkeologisk utgrävning påbörjas vecka 16 kring Hasselbackshuset och pågår fram till semestrarna.
 • Gatumiljön framför Hasselbackshuset åtgärdas för högre standard.
 • Vissa ledningsarbeten (fjärrvärme, el, dagvatten och V/A) genomförs.
 • Området får en ny parkanläggning framför Hasselbackshuset med möjligheter till rekreation.
 • En trappa som leder ner till Hasselbacken byggs väster om Hasselbackshuset för att binda samman Kungstorget med Bäveån.
 • Området får förbättrade tillgänglighetsstråk och ny belysning.
 • Arbetet ska vara färdigt till årsskiftet 2018/19

Investeringsvolym: Totalt finns 15 miljoner avsatt för projektet

Byggstart: påbörjat

Klart: årsskiftet 2018/19 för hela projektet

Skiss Kungstorget

Skisser av hur Kungstorget och parken framför Hasselbackshuset är tänkt att bli.

Skiss Kungstorget 2

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00