Norra Drottninggatan

Delar av Norra Drottninggatan (mellan Norra Hamngatan och Lagerbergsgatan) ska byggas om under 2019. Planeringen pågår just nu och beräknas nå ett beslut om detaljprojektering i höst.

Det innebär att:

  • Gatan ska få en enhetlig mark i form av bohuslänsk granit som motsvarar den på Kungsgatan. Själva mönsterläggningen av körytan i gatans mitt får eventuellt en egen prägel.
  • Gatan får betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synskadade och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatans bredd möjliggör ett storskaligt rum som kan göras mer urban med ny belysning och ny möblering. Andra inslag som diskuteras är en scen vid Hallmans hörna, konst och nya gröna inslag. Detaljerna är inte bestämda.

Status: Förprojektering pågår. Samhällsbyggnadsnämnden deltar i förvaltningens arbete.

Investeringsvolym: kostnaderna för ombyggnaden ingår i totalkostnaden för ombyggnaden av Kungsgatan (ca 35 miljoner)

Projekteringsstart: pågår

Byggstart: våren 2019

Kritiska punkter: Verksamheter ska fungera under byggperioden. Varutransporter.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00