Nytt badhus

Det ska byggas ett nytt badhus i Uddevalla vid tomten Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger.

Exteriör badhus

Förslagsskiss exteriör nya badhuset i Uddevalla. Skisserna är framtagna av PP arkitekter.

Arbete som pågår inför byggstart:

  • Detaljplanen för placering av det nya badhuset var ute för samråd fram till 2018-01-08. Inväntar laga kraft omkring årsskiftet 2018/2019.
  • Omläggning av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar startar under januari 2019 och beräknas vara klart sommaren 2019.
  • Bygget av det nya badhuset vid Windingsborg planeras starta 2020 och vara klart under 2022.

Investeringsvolym:

  • Investeringens maxbelopp på 464 miljoner kronor har fattats av kommunfullmäktige.

Beslut:

  • Beslut är taget om att 50 metersbassängen kommer att utökas från 8 till 10 banor.

Tillfälligt ersättningsbad under tiden byggnation pågår:

Kommunstyrelsen beslutade 27 mars 2019 att ett tillfälligt bad ska placeras i Sörvik under tiden som Uddevallas nya badhus byggs. Det tillfälliga badet kommer att ersätta nuvarande Walkesborgsbadet, som ska rivas för att ge plats åt Uddevallas nya badhus.

Den aktuella tomten för det tillfälliga badet heter Sörvik 1:36 och ligger väster om Friskis- och svettisanläggningen i Sörvik och omfattar drygt 7000 kvadratmeter. Kommunen äger marken och har full rådighet över den.

På denna plats finns byggrätt för industriändamål, det finns vatten- och avloppsledning inom rimligt avstånd, goda parkeringsmöjligheter, gång- och cykelväg, kollektivtrafik med anslutande övergångsställen och fjärrvärmeledning i närheten. Marken bedöms ha låg risk för markföroreningar.

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00