Husdjur

Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende. Ibland behöver du tillstånd om du vill ha vissa djur, som orm, häst, gris eller höns.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen.

Hundar

Ha kontroll över din hund och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk också på att ta hänsyn till andas människors eventuella allergier. I Uddevalla råder koppeltvång i centrum.

Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering.

Hundbajset måste du plocka upp på samtliga offentliga platser.

Katter

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad bör den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas kommunen i frågan. Kommunen utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden, exempelvis med övergivna eller förvildade katter. Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du också kontakta Länsstyrelsen.

Ormar

Det krävs tillstånd för all ormhållning i detaljplanelagt område – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Djur som inte är sällskapsdjur

Du måste ansöka och erhålla tillstånd om du vill ha till exempel höns, grisar, får, hästar, nötkreatur och pälsdjur inom ett detaljplanelagt område.

För att ett djur ska betraktas som sällskapsdjur ska djuret huvudsakligen hållas i djurägarens bostad. 

Blanketter för ansökan om orm eller djurhållning inom detaljplanelagt område, finns att fylla i nedan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Här kan din hund springa lös

Hundrastgård

Blanketter

Ikon dokument/fil

Anmälan om djurhållning i planlagt område

Djurhållning i detaljplanelagt område.pdf
Ikon dokument/fil

Anmälan om orm i planlagt område

Orm i planlagt område.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00