Energiplan

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Den ska ligga till grund för utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle där energitillgången tryggas på både kort och lång sikt och där energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt område och som verksamhetsutövare.

Energiplanen innehåller en nulägesanalys som visar hur det ser ut i kommunen och omvärlden när det gäller miljösituationen, energi-omställning och energihushållning.

Energiplanering är en kontinuerlig process där antagna energimål ska ge avtryck i verksamheten och i de prioriteringar som görs. Energimål och åtgärder måste därför bevakas och lyftas fram regelbundet för att få avsedd verkan. I den årliga miljöredovisningen till kommunfullmäktige följs energiplanens mål och åtgärder upp och utvärderas.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Ett verktyg för att långsiktigt nå ett hållbart energisystem

Energiplan 2015-2019.pdf
Ikon dokument/fil

Kortversion av energiplan

Energiplan kortversion.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00