Energirådgivning, företag

Energifrågor är något som berör de allra flesta företag, och företag har ofta stor potential att spara energi och pengar. Uddevalla kommun erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till företag och fastighetsägare.

Erbjudande! Extra energirådgivning för företag

Du och ditt företag kan få ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök under sommaren, eller hösten 2024. Kommunen har tagit in en konsult under hösten för att ge alla företag en möjlighet att få extra stöd i sin energieffektivisering. Detta är en chans att ta tag i energiarbetet eller ta energiarbetet i ditt företag till nästa nivå.

Kontakta oss redan idag via länken nedan för att boka en tid!

Energikostnader påverkar ditt företags resultat. Ett besök och en diskussion med en opartisk rådgivare om allt från effektiv användning av enskilda apparater till investeringar, elavtal och andra övergripande frågor kan göra stor skillnad.

Vi kan ge dig råd om exempelvis:

 • Elstatistik från din elnätsägare
 • Produktionsplanering
 • Hur styr du värme och ventilation
 • Värmer och kyler du samtidigt?
 • ..och mycket mera

Energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun gör just nu tillsammans med Energimyndigheten en satsning på att erbjuda företag rådgivning om sin energianvändning och har hyrt in en energiingenjör fram till årsskiftet. Vi vill nu erbjuda ditt företag ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök. Detta är inte en obligatorisk myndighetsutövning eller tillsyn, utan en opartisk hjälp, utan kostnad och utan krav på motprestation. Erfarenhetsmässigt är energianvändning en lågprioriterad fråga i många företag, produktionen är alltid viktigast, men samtidigt påverkar energikostnaderna företagets resultat.

Ett besök tar 1 – 2 timmar och därefter får ni besöksanteckningar med förslag. Vid önskemål kan även ett fördjupat arbete bli aktuellt. 

Anteckningarna utgör inte en konsultrapport utan är endast tips för er att gå vidare i företagets energiarbete.

Kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Sotenäs och Strömstad har gemensam kommunal rådgivning, som finansieras av Energimyndigheten. 

Är du intresserad av energi och klimatrådgivning?

Energi- och klimatrådgivaren kan vara en diskussionspartner inför exempelvis investeringar i nya lösningar för uppvärmning, ventilation eller belysning, men ska inte utföra konsulttjänster. Boka gärna oss för ett rådgivningsbesök ute i din verksamhet.

Kontakta oss via länken ovan och berätta vad du är intresserad av. Vi ger rådgivning till företag, organisationer och föreningar. Rådgivningen kan ske via e-post, telefon eller ett Teamssamtal. Vi kan också boka en tid för att träffas antingen på vårt kontor samt för dig som företagare och organisation även ute i din verksamhet.

Vi erbjuder bland annat:

 • Rådgivningsbesök där rådgivningen anpassas efter typen av verksamhet, exempelvis processindustri, lantbruk, handel eller idrottsförening med egna lokaler,
 • inspirerande energi- och klimatutbildning för personal,
 • att vara bollplank i ert arbete med energieffektivisering i företaget,
 • energikartläggning.

Rådgivningen brukar ta avstamp i att vi tillsammans tittar på företagets energistatistik för att få en bättre förståelse för hur energin används. Detta är även ett bra verktyg för senare utvärdering av åtgärder.

Ett översiktligt rådgivningsbesök leder ofta till att du upptäcker möjligheter till energieffektivisering och minskade driftkostnader.

Kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Tanum, Sotenäs och Strömstad har gemensam kommunal rådgivning, som finansieras av Energimyndigheten. 

Energieffektivisering för ditt företag

Energimyndigheten har en guide för dig som vill energieffektivisera. Sidorna ger massor av handfasta tips och information. Missa inte "Verktyg i arbetet" där du får checklistor, mallar med mera att använda i arbetet, och "Webbutbildningar" där du får gratis utbildning inom en mängd olika områden!

Jag vill energieffektivisera mitt företag, Energimyndigheten>>

Vägledningar för energieffektivisering i företag, Energimyndigheten>>

Energimyndigheten testar

Energimyndigheten har ett eget testlabb och visar resultat för en mängd olika områden, exempelvis belysning, solenergi, uppvärmning med mera

Energimyndighetens tester>>

Lysrör med kvicksilver fasas ut

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023

 

Klimatklivet

Genom Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, kan företag, föreningar och organisationer (men inte privatpersoner), söka ekonomiskt stöd för olika åtgärder som minskar klimatpåverkan. Det är ett brett stöd och kan gälla åtgärder inom industri, jordbruk eller andra områden och branscher.

Klimatklivet, Naturvardsverket>>

Industriklivet

Inom Industriklivet kan bidrag från Energimyndigheten ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom följande tre områden:

 • Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser
 • Område 2 – negativa utsläpp
 • Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin

Industriklivet, Energimyndigheten>>

Ladda bilen

Det finns flera möjligheter att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket. Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av laddinfrastruktur du planerar bygga.

Elbilsladdning och laddinfrastruktur, Naturvårdsverket>>

Ladda bilen, Naturvardsverket>>

Klimatpremie för miljöfordon

Företag, kommuner och regioner kan få klimatpremie för vissa miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner. Den som söker kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2024.

Klimatpremie, Energimyndigheten>>

Medel ur energifonden

Bolag som säljer el märkt med Bra Miljöval gör avsättningar till energifonden. Energifondens medel används till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt. Företag och organisationer samt licenstagare hos Bra miljöval kan söka stöd ur energifonden.

OBS! Energifonden är just nu stängd för nya ansökningar.

Energifonden, Bra Miljöval>>

Totalmetodiken (för lokalbyggnader)

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. I metodiken tänker man i åtgärdspaket i stället för enskilda åtgärder för att på så sätt möta uppsatta krav på lönsamhet.

Totalmetodiken - Belok>>

Top Ten

Top Ten - Sveriges energieffektivaste produkter

Branschtips

Spara energi, praktiska tips för gården, LRF, Yumpu>>

Energieffektiva livsmedelslokaler, RISE>>

Övrigt

Energikontor Väst>>

Minska energianvändningen, Energiradgivningen>>

Energi- och klimatrådgivarna i Syd>>

 

 • Läcksök ditt tryckluftssystem
  Ett läckande tryckluftssystem kan kosta tusentals kronor per år i och med att kompressorn måste gå i onödan för att kompensera läckaget. Stäng av kompressorn nätter och helger.
 • Täta otäta portar
  En otät port gör att värmebehovet ökar och det kan påverka arbetsmiljön negativt.
 • Släck i lokaler där det inte vistas någon
  I lokaler där ingen vistas eller sällan besöks kan det vara bra att installera en närvarogivare så belysningen är tänd enbart när den behövs.
 • Se över storleken på huvud-/märksäkringen
  Att ha för högt säkrat kostar stora pengar i onödan.
 • Serva ventilationsanläggningen regelbundet
  Igensatta filter ökar elanvändningen för fläktarna i ventilationssystemet. När det är dags att byta fläktmotor, byt då till den mest energieffektiva. Det lönar sig i längden. Om möjligt, stäng av ventilation när inte lokalerna används nattetid och helger.
 • Hållbara transporter
  Transporter står för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med råd om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val.

Läs våra sidor om energi för privatpersoner, mycket av tipsen fungerar också för företaget.
Minska din elförbrukning och dina kostnader>>

Kontakt

Funktionsbrevlåda Energirådgivning Norra Bohuslän

energiradgivning@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget

Förslag på sidor