Energirådgivning och tips företag

Energifrågor är något som berör de allra flesta företag, men det är inte alltid lika lätt att veta var du kan vända dig för att få reda på den information som du är ute efter.

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare kan du få rådgivning som sträcker sig från ventilations- och uppvärmningssystem till energieffektivisering av exempelvis trycklufts- och kylanläggningar. Vanliga frågor är belysning, värmepumpar, statliga bidrag, elavtal, egen elproduktion, beteende och fordonsdrivmedel.

Energi- och klimatrådgivarna erbjuder inspirerande energi och klimatutbildning för personal. Bara genom att ändra beteende finns mycket energi och pengar att spara. Under en nattvandring kan onödig energiförbrukning bli synlig.

Företag är ofta de som har störst potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen investeringskostnad. Rådgivningen vill därför satsa på företag och kommer gärna ut till er och agerar bollplank kring energieffektivisering i företaget.

Energicoach till företag

Uddevalla kommun erbjuder just nu fördjupad rådgivning till små och medelstora företag, med fokus på olika sorters verkstäder. Satsningen pågår 2017-2020 inom projektet "Coacher för energi och klimat" som finansieras av Energimyndigheten. För mer information kontakta Eva Ginstrup, telefon 0522-69 63 54, Rådhuset, Kungsgatan 29.

Energitips för företag

 • Läcksök ditt tryckluftssystem
  Ett läckande tryckluftssystem kan kosta tusentals kronor per år i och med att kompressorn måste gå i onödan för att kompensera läckaget. Stäng av kompressorn nätter och helger.
 • Täta otäta portar
  En otät port gör att värmebehovet ökar och det kan påverka arbetsmiljön negativt.
 • Släck i lokaler där det inte vistas någon.
  I lokaler där ingen vistas eller sällan besöks kan det vara bra att installera en närvarogivare så belysningen är tänd enbart när den behövs.
 • Se över storleken på huvud-/märksäkringen
  Att ha för högt säkrat kostar stora pengar i onödan.
 • Serva ventilationsanläggningen regelbundet
  Igensatta filter ökar elanvändningen för fläktarna i ventilationssystemet. När det är dags att byta fläktmotor, byt då till den mest energieffektiva. Det lönar sig i längden. Om möjligt, stäng av ventilation när inte lokalerna används nattetid och helger.

Kontakt

Pål Kindblom
Energirådgivare
Telefon: +46 522‑69 73 19
energiradgivning@uddevalla.se

Eva Ginstrup
Energirådgivare
Telefon: +46 522‑69 63 54
energiradgivning@uddevalla.se

Kontakt

Funktionsbrevlåda Energirådgivning Norra Bohuslän,

energiradgivning@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00