Rådgivning och tips företag

Energifrågor är något som berör de allra flesta företag, men det är inte alltid lika lätt att veta var du kan vända dig för att få reda på den information som du är ute efter.

Rådgivningen sträcker sig från ventilations- och uppvärmningssystem till energieffektivisering av exempelvis trycklufts- och kylanläggningar. Vanliga frågor är belysning, värmepumpar, statliga bidrag, elavtal, egen elproduktion, beteende och fordonsdrivmedel.

Energi- och klimatrådgivarna erbjuder inspirerande energi och klimatutbildning för personal. Bara genom att ändra beteende finns mycket energi och pengar att spara. Under en nattvandring kan onödig energiförbrukning bli synlig.

Företag är ofta de som har störst potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen investeringskostnad. Rådgivningen vill därför satsa på företag under kommande år och kommer gärna ut till ert företag och agerar bollplank kring energieffektivisering i företaget.

Energicoach till företag

Uddevalla kommun tillsammans med fler kommuner erbjuder fördjupad rådgivning till små och medelstora företag, med fokus på olika sorters verkstäder. Satsningen pågår 2017-2019 inom projektet Coacher för energi och klimat, som finansieras av Energimyndigheten.
Kontakt Eva Ginstrup, telefon 0522-69 63 54, Rådhuset, Kungsgatan 29.

Kontakt

Roger Stenström, +46 522‑69 73 19

Energirådgivare

roger.stenstrom@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Jenny Olsson, +46 522‑69 73 42

Energirådgivare

jenny.c.olsson@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00