Uppvärmning

Det finns flera bra alternativ för att värma ditt hus. Till exempel pellets eller någon form av värmepump. Pellets är ett inhemskt, förädlat biobränsle. Vill du använda värmepump så finns:

Ring gärna kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Energirådgivning Norra Bohuslän,

energiradgivning@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00