Uppvärmning

Uppvärmning är en stor del av driftkostnaden för ditt hus, oftast kring 60 procent. När du ska bygga nytt hus eller behöver byta uppvärmningssystem i ditt hus är det viktigt att tänka på den totala kostnaden över tid, inte bara inköpskostnaden för värmesystemet.

Bergvärmepump, luft/luftvärmepump, pelletspanna, fjärrvärme och solceller är bara några av de system som kan hjälpa dig som husägare att värma upp din bostad och ditt varmvatten på ett mer energieffektivt sätt. I takt med att elkostnaderna stiger så kan ett byte eller en komplettering av nuvarande system vara en riktigt lönsam investering.

Vilket system som passar dig bäst styrs mycket av hur du lever ditt liv, hur stort ditt hus är, dess planlösning samt var huset ligger. Har du ett vattenburet system i huset har du fler möjligheter än om du har elelement.

För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem

Fördelar: Sänker energikostnaderna mest av alla system i jämförelse med direktverkande el, el- eller oljepanna. Extra fördelaktigt för större hus.

Nackdelar: En relativt dyr installation.

Läs mer om markvärmepumpar: berg- jord och sjövärmepump>>

Fördelar: Enklare och billigare installation än för markvärmepump. Luft/Luftvärmepumpen är ett bra komplement till direktverkande el och kan oftast även användas som AC på sommaren. Ju högre förbrukning du har desto mer kostnadseffektivt blir det.

Nackdelar: Inte lika energieffektivt som markvärme. Utomhusdelen kan låta när den används, så för att slippa eventuellt ljud är det viktigt att tänka till kring var man placerad den.

Frånluftsvärmepump

Fördelar: En lösning för både uppvärmning, vatten och ventilation.

Nackdelar: Inte lika energieffektivt som markvärme. Svårt att installera i befintliga hus då luftkanalerna måste byggas om för att det ska fungera.

Läs mer om luftvärmepump>>

Fördelar: Ett driftsäkert uppvärmningssystem som tar liten plats.

Nackdelar: En relativt dyr installation. Ventilationen i huset kan försämras när du kopplar upp dig till fjärrvärme. Du är anvisad till en leverantör.

Läs mer om fjärrvärme>>

Solfångare

Fördelar: En förnyelsebar energikälla som värmer upp varmvatten och vattenburna element och som kan kombineras med andra uppvärmningskällor. Även ett bra alternativ för att värma poolvatten. Överskott av värme kan sparas i ackumulatortanken för användning de dagar när solen inte värmer.

Nackdelar: Solfångare producerar värme främst under de soliga sommarmånaderna och behöver kompletteras med annan uppvärmningslösning under årets övriga månader.

Solceller

OBS! Det är inget uppvärmningssystem utan solcellerna producerar förnybar energi som exempelvis kan ersätta den köpta el som driver uppvärmningssystemet.

Fördel: Ett mycket bra komplement till ditt uppvärmningssystem som gör att du kan minska din rörliga elkostnad. Du kan även sälja din överproduktion. Du får idag bidrag för installation av solceller.

Nackdelar Dyrare installation än många av de övriga systemen och den mörka årstiden ger sämre produktion av solenergi.

Läs mer om solenergi>>

Fördelar: Går att kombinera med solvärme och ved kan, beroende på panna, värma huset även vid strömavbrott.

Nackdelar: En större arbetsinsats än övriga uppvärmningssystem och det krävs en större yta för att förvara pellets/ved.

Läs mer om vedeldning>>

Bidrag för energieffektivisering

Nu finns ett statligt bidrag för energieffektivisering i småhus. Du kan bland annat få bidrag för att byta ut din elpanna eller direktelelement till en lösning med värmepump, fjärrvärme eller pelletspanna. I vissa fall går det även att få bidrag för tilläggsisolering eller för byte av dörrar eller fönster.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket>>

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Ring gärna kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Förslag på sidor