Avgifter för kartor och mätning

Vanliga kostnader för kart- och mättekniska tjänster år 2024. Kostnaderna kan variera med det angivna ändamålet eller användning av kartmaterialet.


Uppdrag/tjänst

Pris i kronor

Moms

NybyggnadskartorFullständig nybyggnadskarta

7 000

Nej

Enkel nybyggnadskarta

3 200

Nej

Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta0,1-5,0 Ha

800 (Minsta fakturering är 800)

Moms 6%

5,1-30,0 Ha

400

Moms 6%

30,1-100,0 Ha

200

Moms 6%

100,1-Ha

100

Moms 6%

Räkneexempel 37Ha = (5x800)+(25x400)+(7x200) =15 400 krUtstakning av byggnadBostadshus och industri

7 600

Moms 25%

Både bostadshus och komplementbyggnad

8 800

Moms 25%

Komplement- och tillbyggnad (ett besök)

3 200

Moms 25%

Extra utstakning

1071/h

Moms 25%

Lägeskontroll av byggnadUtförs enligt beslut från bygglovshandläggare

2 500

Moms 25%

Övriga kart-och mättekniska uppdrag och tjänsterTimtaxa

1071/h

Moms 25%

GränsvisningTimtaxa

1071/h

Nej

LantmäteriärendenB-taxa (Biträdande)

1200/h

Nej

F-taxa (Beslutande)

1600/h

Nej


Information om vår taxa:

  • För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.
  • Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun ska utgöra grunden för ersättningen.
  • I Uddevalla kommun gäller ett undantag från beslutet om att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt. Vi tar därmed fortsatt ut avgift i väntan på Lantmäteriets utredning fram till 9 februari 2025. (Beslut: Dnr KS/2023:622)

Kontakt för kart- och mätuppdrag

Mer information

Ikon dokument/fil

Taxa för uppdragsverksamheten inom det kommunala lantmäteriet/Kart och mät

Taxa för uppdragsverksamheten inom kommunala lantmäteriet.pdf Pdf, 23.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor