Avgifter för kartor och mätning

Vanliga kostnader för kart- och mättekniska tjänster år 2020. Kostnaderna kan variera med det angivna ändamålet eller användning av kartmaterialet.

Uppdrag/tjänst

Pris i kronor

Moms

NybyggnadskartorFullständig nybyggnadskarta

6 244

Nej

Enkel nybyggnadskarta med fältkontroll

5 108

Nej

Enkel nybyggnadskarta utan fältkontroll

2838

Nej

Lokaliseringskarta

800

Nej

Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta0,1-5,0 Ha

800

Exkl. moms

5,1-30,0 Ha

400

Exkl. moms

30,1-100,0 Ha

200

Exkl. moms

100,1-Ha

100

Exkl. moms

Räkneexempel 37Ha = (5x800)+(25x400)+(7x200) =15 400 krUtstakning av byggnadBostadshus och industri

6 811

Exkl. moms

Både bostadshus och komplementbyggnad

7 946

Exkl. moms

Komplement- och tillbyggnad (ett besök)

2 838

Exkl. moms

Extra utstakning

1000/h

Exkl. moms

Lägeskontroll av byggnadUtförs enligt beslut från bygglovshandläggare

2 270

Exkl. moms

Övriga kart-och mättekniska uppdrag och tjänsterTimtaxa

1000/h

Exkl. moms

GränsvisningTimtaxa

1000/h

Nej


För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.

Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun ska utgöra grunden för ersättningen. För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.

Kontakt för kart- och mätuppdrag

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00