Avgifter för kartor och mätning

Vanliga kostnader för kart- och mättekniska tjänster. Kostnaderna kan variera med det angivna ändamålet eller användning av kartmaterialet.

Uppdrag/tjänst

Pris

Moms

NybyggnadskartorFullständig nybyggnadskarta

6138:-

Nej

Enkel nybyggnadskarta med fältkontroll

5022:-

Nej

Enkel nybyggnadskarta utan fältkontroll

2790:-

Nej

Lokaliseringskarta

800:-

Nej

Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta0,1-5,0 Ha

800:-

Exkl. moms

5,1-30,0 Ha

400:-

Exkl. moms

30,1-100,0 Ha

200:-

Exkl. moms

100,1-Ha

100:-

Exkl. moms

Räkneexempel 37Ha = (5x800)+(25x400)+(7x200) =15 400 krUtstakning av byggnadBostadshus och industri

6696:-

Nej

Både bostadshus och komplementbyggnad

7812:-

Nej

Komplement- och tillbyggnad (ett besök)

2790:-

Nej

Extra utstakning

1000:-/h

Nej

Lägeskontroll av byggnadUtförs enligt beslut från bygglovshandläggare

2232:-

Exkl. moms

Övriga kart-och mättekniska uppdrag och tjänsterTimtaxa

1000:-/h

Exkl. moms

GränsvisningTimtaxa

1000:-/h

Nej


För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.

Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun ska utgöra grunden för ersättningen. För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.

Kontakt för kart- och mätuppdrag

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00