Flygning med drönare

Uddevalla kommun flygfotograferar sedan 1 januari 2020 med UAS - Unmanned Aerial System (även kallat drönare) för ett effektivare arbete. Data vi får in med hjälp av UAS använder vi bland annat för att uppdatera baskartan och våra ortofoto samt för att skapa 3D-modeller över områden eller byggnader i Uddevalla.

Här informerar vi om planerade flygningar som kommer att göras i kommunen. Vi informerar också på plats med skyltar om att det är vi som är ute och flyger.

Våra flygningar

Att använda UAS gör insamlingen av data effektivare och säkrare jämfört med traditionell mätning. Vi kan få fram mer noggrann data, som inte går att få från marken. UAS ger också en säkrare arbetsmiljö vid riskfyllt arbete som i anslutning till hårt trafikerade vägar, arbete i förorenade områden eller där terrängen är otillgänglig.

UAS tar bilder från hög höjd, upp till 120 meter, vilket gör att det är mycket svårt att urskilja ansikten i bilderna. Ibland kan vi vara tvungna att flyga på lägre höjd beroende på ändamålet. Om någon person går att identifiera kommer dessa personer redigeras bort i efterbearbetningen av bilderna.

Inget särskilt tillstånd krävs för att flyga med UAS, men vi följer kamerabevakningslagen, GDPR och transportstyrelsens regler. Piloten har utbildning för den specifika drönaren. Utbildningen innefattar bland annat flygsäkerhet, flygteknik och regler för flygning.

Planerade flygningar med UAS

För att se planerade flygning, se vår karta för kommuninvånare.

Till kommunkartan

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00