Flygning med drönare

Uddevalla kommun använder UAS - Unmanned Aerial System (även kallat drönare). Här informerar vi om planerade flygningar som kommer att göras i kommunen.

Insamlad data från UAS används bland annat för att uppdatera baskartan och ortofoto. UAS används även för att bland annat skapa 3D-modeller och genomföra analyser i Uddevalla.

Våra flygningar

Att använda UAS gör insamlingen av data effektivare och säkrare jämfört med traditionell mätning. Vi kan få fram större mängd noggrann data, som inte går att få från marken. UAS ger också en säkrare arbetsmiljö vid riskfyllt arbete som i anslutning till hårt trafikerade vägar, arbete i förorenade områden eller där terrängen är otillgänglig.

UAS tar bilder från hög höjd, upp till 120 meter, vilket gör att det är mycket svårt att urskilja enskilda personer i bilderna. Ibland kan vi vara tvungna att flyga på lägre höjd beroende på ändamålet. Om någon person går att identifiera kommer dessa personer redigeras bort i efterbearbetningen av bilderna.

Inget särskilt tillstånd krävs för att flyga med UAS, men vi följer kamerabevakningslagen, GDPR och transportstyrelsens regler. Piloten har utbildning för den specifika drönaren. Utbildningen innefattar bland annat flygsäkerhet, flygteknik och regler för flygning.

Planerade flygningar med UAS

För att se planerade flygning, se vår karta för kommuninvånare.

Förslag på sidor