Kartor

Vår kart- och mätenhet underhåller geografisk information och producerar kartor till kommunala verksamheter, externa kunder och allmänhet. Behöver du någon form av karta eller är i behov av mätningstjänster går det bra att kontakta oss för mer information, beställningar eller prisuppgifter.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta ligger till grund för situationsplanen som ska bifogas med bygglovet.

Det är kart- och mätenheten som utfärdar nybyggnadskartan och du kan beställa kartan via detta formuläret eller via kart- och mätenheten. Det finns olika typer av nybyggnadskartor. Handläggaren gör en bedömning utifrån PBL om vilken karta du behöver för ditt ärende.

Från nybyggnadskarta till situationsplan

När du har fått nybyggnadskartan från kart- och mätenheten ska ni själva på ett fackmannamässigt vis, eller med hjälp av en arkitekt, rita in den planerade åtgärden som ska utföras på fastigheten. När du har ritat in den tänkta åtgärden, måttsatt och skrivit under så har underlaget gått från en nybyggnadskarta till en situationsplan som du sedan bifogar till bygglovshandlingarna.

Mer information

Beställa bygglovskarta

Nybyggnadskarta

Förslag på sidor