Ansök om lantmäteriförrättning

När du vill ha en förrättningsåtgärd utförd - avstyckning av en tomt, bestämning av läget av en gräns eller något annat - kan du ansöka om en lantmäteriförrättning.

I dialog med oss kan du gå igenom dina önskemål. Detta är särskilt viktigt om du inte är helt säker på om du vill ha åtgärden utförd. Börja då med att kontakta förrättningslantmätaren med en förfrågan. Först efter att du blivit helt säker på din sak ansöker du formellt om en lantmäteriförrättning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00