Pågående Lantmäteriförrättningar

Du hittar information om dina pågående ärenden på "Min sida" hos Lantmäteriet.

I Lantmäteriets tjänst "Min sida" kan du nå uppgifter om dina fastigheter och tomträtter och du kan också se aktuella fastighetsärenden.

Min sida, Lantmäteriet>>

Förslag på sidor