Pågående Lantmäteriförrättningar

En lantmäteriförrättning innefattar åtgärder som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras. Här redovisas kallelser, beslut och kartmaterial för vissa lantmäteriförrättningar som har en större sakägarkrets.

För att ta del av materialet krävs det en inloggning och samtliga berörda sakägare har med kallelsen eller underrättelse fått användarnamn och lösenord för att logga in till sitt ärende.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00