Mätning

Du kan beställa olika mätuppdrag av oss såsom inmätning, utsättning, terrängmodeller, projekteringsmätning och sättningskontroller.

Utstakning av byggnad

I utstakningstaxan ingår det två* besök på fastigheten, en grov- och en finutstakning. Tänk på att boka tid senast fem dagar innan önskad utstakning.

*Vid utstakning av enbart komplementbyggnad ingår endast ett besök på fastigheten. Samtliga besök på fastigheten utöver ovan nämnda debiteras enligt timtaxa.

Grovutstakning

Grovutstakning utförs innan markarbetena påbörjats och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt med sprayfärg och träläkt.

Finutstakning

Finutstakning utförs efter schaktning och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras noggrant med bakrikter.

Kontakta för kart- och mätuppdrag

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Finutstakning av byggnad vid mätning

Information om utstakning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00