Kontakt för kart- och mätuppdrag

Mätningsingenjör/teamledare
Martin Jonsson
Telefon 0522-69 73 32

Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, fotogrammetrisk kartering, stomnät, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Camia Karlsson
Telefon 0522-69 73 35

Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, avvägningar, fastighetsförteckningar, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Margareta Holmström
Telefon 0522-69 73 39

Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, avvägningar, fastighetsförteckningar, diverse kartprodukter.

Mätningsingenjör
Georg Englund
Telefon 0522-69 73 36

Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, avvägningar.

Mätningsingenjör
Leif Mattsson
Telefon 0522-69 73 38

Utsättningar, inmätningar, avvägningar, fotogrammetrisk kartering.

Mätningsingenjör
Fejda Mogensen
Telefon 0522-69 73 40

Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar.

GIS-ingenjör
Bengt Fredgren

Telefon 0522-69 73 69

Dataförsörjningsfrågor, FME, dataleveranser, stomnät, ESPA 3D samt 3D-produkter, programsupport.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00