Kontakt för kart- och mätuppdrag

Mätningsingenjör/teamledare
Martin Jonsson
Telefon 0522-69 73 32
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, fotogrammetrisk kartering, drönarflygning, stomnät, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Camia Karlsson
Telefon 0522-69 73 35
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, avvägningar, fastighetsförteckningar, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Margareta Holmström
Telefon 0522-69 73 39
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, avvägningar, fastighetsförteckningar, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Georg Englund
Telefon 0522-69 73 36
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, avvägningar, drönarflygning.

Kart- och mätningsingenjör
Leif Mattsson
Telefon 0522-69 73 38
Utsättningar, inmätningar, avvägningar, fotogrammetrisk kartering.

Kart- och mätningsingenjör
Fejda Mogensen
Telefon 0522-69 73 40
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, fotogrammetrisk kartering,drönarflygning, höjdkurvor, höjdmodell, FME, 3D-produkter, avvägningar.

Kart- och mätningsingenjör
Carina Orrvik
Telefon 0522-69 73 09
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar.

Förrättningslantmätare
Pontus Karlsson
Telefon 0522-69 73 94
Drönarflygning, 3D-produkter, höjdmodell, FME.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00