Kontakt för kart- och mätuppdrag

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare som hjälper till med kart-och mätuppdrag.

Mätningsingenjör/teamledare
Lars-Ove Klang
Telefon 0522-69 73 32
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, stomnät, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Robin Halvordsson
Telefon 0522-69 73 39
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, avvägningar, fastighetsförteckningar, fotogrammetrisk kartering, diverse kartprodukter.

Kart- och mätningsingenjör
Georg Englund
Telefon 0522-69 73 36
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, avvägningar, fotogrammetrisk kartering, drönarflygning.

Kart- och mätningsingenjör
Fejda Mogensen
Telefon 0522-69 73 40
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, fotogrammetrisk kartering, drönarflygning, höjdkurvor, höjdmodell, FME, 3D-produkter, avvägningar.

Kart- och mätningsingenjör
Carina Orrvik
Telefon 0522-69 73 09
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, fotogrammetrisk kartering, namn och adressfrågor, lägenhetsregistret.

Kart- och mätningsingenjör
Bobbie Frisk
Telefon
0522-69 73 06
Nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar, avvägningar, drönarflygning, fotogrammetrisk kartering, diverse kartprodukter.

Enhetschef
Karin Ahlström
Telefon 0522-69 73 41


Förslag på sidor