Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur lång tid tar det att få ett bygglov/förhandsbesked?

Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Vårt mål är att avsluta ditt bygglovsbeslut inom sex veckor från det att dina handlingar är kompletta. För förhandsbesked är målsättning åtta veckor samt att start- och slutbesked ska lämnas så fort du behöver det. Kommunen får förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare tio veckor om ditt ärende kräver vidare utredning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00