Gäller Bygga, Bo och Miljö

Hur lång tid tar det att få ett bygglov/förhandsbesked?

Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Vårt mål är att avsluta ditt bygglovsbeslut inom 6 veckor från det att dina handlingar är kompletta. För förhandsbesked är målsättning 8 veckor samt att start- och slutbesked ska lämnas så fort du behöver det. Kommunen får förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare tio veckor om ditt ärende kräver vidare utredning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00