Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behövs bygglov vid uppsättande av vägskylt, valaffish eller lösa affishställ?

Inom detaljplanerat område krävs det för det mesta bygglov för en skylt. Undantag är: Vägmärken enligt trafikordningen, tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt(dvs. skylt som endast står uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår) dock max 5 veckor. Polistillstånd kan krävas vid valaffischer under kampanjtiden och text och symboler med mera som klistras upp i en mindre del av ett fönster, dock högst 20% av ytan.

Lösa affischställ är inte bygglovspliktiga, men fordrar tillstånd från polis och markägare.Utanför detaljplanerat område är det Länsstyrelsen som ger tillstånd för skyltar.

Kommunen kan i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00