Gäller Bygga, Bo och Miljö

Kan man under och efter handläggningens gång ändra något i bygglovet?

Under handläggningens gång kan man ändra något i bygglovet. Sedan när beslutet fattas och du vill ändra något kan du lämna in en reviderad ritning. Är ändringen så stor att vi inte kan godkänna den som ändring måste du söka ett nytt bygglov. Skulle du ändra dig och vill återkalla din bygglovsansökan så går det bra, men du får ändå betala en avgift för handläggningen.

Läs mer om bygglovsprocessen