Gäller Bygga, Bo och Miljö

Kan man under och efter handläggningens gång ändra något i bygglovet?

Under handläggningens gång kan man ändra något i bygglovet. Sedan när beslutet fattas och man vill ändra något kan man lämna in en reviderad ritning. Är ändringen så stor att vi inte kan godkänna den som ändring måste man söka ett nytt bygglov. Skulle man ändra sig och dra vill återkalla sin bygglovsansökan så går det bra, men man får ändå betala en avgift för handläggningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00