Gäller Bygga, Bo och Miljö

Varför måste vi betala för ert jobb?

För livsmedelsverksamheter: Livsmedelsverket har bestämt att det är verksamheterna som ska betala kontrollerna, inte skattebetalarna.

För miljötillsyn: Tillsyn av verksamheter ska inte bekostas av skattebetalarna, utan av de företag som är föremål för tillsyn, som på olika sätt kan påverka människors hälsa och miljö. Det är kommunfullmäktige som bestämt att miljötillsyn ska bekostas genom avgifter, i enlighet med riksdagens anvisningar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00