Gäller Bygga, Bo och Miljö

Vad avgör hur mycket vi ska betala och vem har bestämt kostnadsnivån?

Livsmedelsverksamheter: Ni betalar en engångskostnad när ni registrerar er verksamhet. Ni betalar också en avgift varje år, som bland annat beror på hur omfattande och på vilket sätt ni hanterar livsmedel. Två saker som också avgör era kostnader är om ni serverar mat till känsliga konsumenter (barn och äldre till exempel) eller om ni själva utformar märkningen av era varor. Riskfaktorerna avgör hur många timmar vi behöver för kontroller.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om en timavgift som täcker den största delen av våra kostnader och timavgiften är en normal avgift i jämförelse med andra kommuner i vår närhet.

Miljötillsyn: Ni betalar för den tid det tar att granska er verksamhet, det vill säga allt från förberedelser och besök, till att skriva rapporter och beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om ett timpris som täcker den största delen av våra kostnader och timpriset är ett normalt pris i jämförelse med andra kommuner i vår närhet.