Gäller Bygga, Bo och Miljö

Varför måste vi betala för ert jobb?

Tillsyn av verksamheter ska inte bekostas av skattebetalarna, utan av de företag som är föremål för tillsyn, som på olika sätt kan påverka människors hälsa och miljön.

För livsmedelstillsyn har Livsmedelsverket bestämt att verksamheterna själva ska betala för våra kontroller, inte skattebetalarna.

För miljötillsyn och avlopp har kommunfullmäktige i Uddevalla bestämt att tillsynen ska bekostas genom avgifter, i enlighet med riksdagens anvisningar.