Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver jag ansöka om bygglov för att installera en kamin, eldstad eller kakelugn?

Man behöver inget bygglov för att installera en kamin, eldstad eller kakelugn. En anmälan ska göras till samhällsbyggnad.

Kaminer och eldstäder>>