Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver jag bygglov för växthus om jag redan har komplementbyggnad på tomten?

Växthus räknas normalt som en komplementbyggnad. Har man ingen friggebod på tomten kan man bygga 15 m² stort växthus utan bygglov. Har man redan friggebod på tomten eller vill ha större växthus måste man söka bygglov. Det kan även finnas detaljplanebestämmelser över detta, så det är alltid bra att kolla upp vad planen medger.

Växthus>>