Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver man bygglov för att anlägga en parkering på sin egna fastighet eller flerbostadshus?

Man får anlägga parkering på sin egna fastighet när det gäller en- och två bostadshus för 1-2 bilar utan bygglov, där parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov. Om marknivåerna ändras väsentligt kan marklov krävas. Parkering vid flerbostadshus samt övriga parkeringsplatser utomhus som är för allmänheten kräver alltid bygglov enligt Plan- och byggförordningen.