Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behövs bygglov vid uppsättande av vägskylt, valaffisch eller lösa affischställ?

Inom detaljplanerat område krävs det för det mesta bygglov för en skylt. Undantag är: Vägmärken enligt trafikordningen, tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt (dvs. skylt som endast står uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår) dock max 5 veckor. Polistillstånd kan krävas vid valaffischer under kampanjtiden och text och symboler med mera som klistras upp i en mindre del av ett fönster, dock högst 20% av ytan.

Lösa affischställ är inte bygglovspliktiga, men fordrar tillstånd från polis och markägare. Utanför detaljplanerat område är det Länsstyrelsen som ger tillstånd för skyltar.

Kommunen kan i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

Mer information om skyltar

Mer information om valaffischering