Gäller Bygga, Bo och Miljö

Får man bygga skärmtak, plank, friggebod, gäststuga utan bygglov?

I de flesta fall får man bygga friggebodar och plank samt skärmtak över uteplats eller entré utan att söka bygglov om man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Om man bor på landsbygden får man dessutom oftast bygga till huset och bygga/bygga till en komplementbyggnad bygglovsfritt.

Läs mer om när det krävs bygglov