Gäller Bygga, Bo och Miljö

Jag ska bygga en uteplats, vad ska jag tänka på?

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Läs mer på sidan Altan, uteplats