Gäller Bygga, Bo och Miljö

Jag vill bygga ett attefallshus, vad gäller?

Man får bygga utan bygglov ett maximalt 30 kvadratmeter stort attefallshus som kan användas som permanentbostad eller komplementbyggnad. Det krävs dock att man först gör en anmälan och att huset kommer att bli ett komplement till ett redan existerande en- och tvåbostadshus som har bygglov.

Mer information om attefallshus.