Gäller Bygga, Bo och Miljö

Utanför sammanhållen bebyggelse, får man göra en mindre tillbyggnad av en- och tvåbostadshus utan bygglov?

En mindre tillbyggnad är ca 25% av den ursprungliga byggnadsarea. Det tillbyggda får dock inte dominera över den befintliga byggnationen. Man får även göra en komplementbyggnad, den får vara ca 50 m². Det kan dock finnas andra saker att ta hänsyn till när man bor utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten kan ligga inom naturreservat, strandskyddat område eller kanske beröras av fornlämningar, så kolla alltid med samhällsbyggnad.