Kan jag såga ner ett träd på kommunens mark?

De träd vi har i stadsmiljö har, liksom sina grannar i skogen, mycket höga naturvärden. Uddevalla kommun är mycket restriktiva i fråga om nedtagning av träd på kommunens mark. Träd tas inte ner för att de exempelvis stör utsikt, skuggar uteplatser, tappar löv eller liknande. Om du har ett träd som är en risk för liv eller egendom kan du ansöka hos kommunen om att få ta ner trädet.

Nedtagning av träd>>

Förslag på sidor