Gäller Bygga, Bo och Miljö

Varför kan kommunen vattna blommor när det är bevattningsförbud?

Kommunen använder inte färskvatten som påverkar vattennivån till att bevattna planteringarna i staden, detta i samråd med Västvatten.